• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

PROMOVENDIBIJEENKOMST 10 NOVEMBER 2021 

De bijeenkomst vindt op 10 november 2021 plaats aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Het programma ziet er als volgt uit:

12.30u – 13.00u Ontvangst met broodjes
13.00u – 13.15u Opening
13.15u – 14.00u Onderzoek door een promovendus; mr. G. Rekwest
14.00u – 14.45u Ervaringen van een gepromoveerde; dr. L.W.D. Wijtvliet
14.45u – 15.15u Pauze
15.15u – 16.00u Lessen van een promotor; prof. mr. J.W. Zwemmer
16.00u – 16.45u Taallessen; prof. dr. J. Renkema
16.45u Afronding en borrel

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 juni 2021

De algemene ledenvergadering stond in het teken van de wetenschappelijke onafhankelijkheid.

De inleiding werd gedaan door prof. mr. dr. A. Hol (Universiteit Utrecht) waarna twee debatrondes plaatsvonden. De eerste debatronde werd gevoerd door fiscale hoogleraren. De tweede debatronde door stakeholders in de maatschappij. Prof. mr. dr. J. Vleggeert (Universiteit Leiden) gaf daarnaast zijn visie. De debatten stonden onder leiding van mevrouw mr A.F.M.Q. Beukers-van Dooren (raadsheer Hoge Raad).


Debatronde 1
prof. dr. J.N. Bouwman (RUG)
prof. dr. J.W. Zwemmer (UvA; emeritus)
prof. dr. S. van Weeghel (UvA/PwC)
prof. dr. T.M. Berkhout (Nyenrode/Belastingdienst)                                 

Debatronde 2
mr F.R. Herreveld (redactie WFR)
mr. J.J.L. Leenman (ministerie van Financiën/Belastingdienst)
mr. N.C. Boef (NOB)
drs. B.A.W. Snels (GroenLinks)

Het verslag van deze bijeenkomst treft u hier aan.
Het verslag van het huishoudelijk gedeelte kunt u openen door hier te klikken.
Er zijn tijdens deze bijeenkomst geen presentaties gebruikt.

 

JONGERENBIJEENKOMST 27 MEI 2021


ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART 2021

De algemene ledenvergadering stond in het teken van Deeleconomie. Ons nieuwe rapport "Fiscale aspecten van deeleconomie" werd tijdens deze ledenvergadering besproken.

Debaters:
- mr. dr. S.M.H. Dusarduijn, Tilburg University
- mr. R. Froentjes, EY
- B. Matthijssen MSc, Crowe Foederer

Bijgaand treft u de presentaties aan:

- mr. dr. S.M.H. Dusarduijn
- mr. R. Froentjes
- B. Matthijssen MSc

- prof. dr. mr. M. Merkx
- M. van Kerkhof RA en S. de Bock

Bijgaand treft u hier de notulen aan van het huishoudelijk gedeelte. 
En hier treft u het verslag aan van het wetenschappelijk gedeelte.

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 DECEMBER 2020  

De algemene ledenvergadering staat in het teken van Kwaliteit van wet- en regelgeving.

De algemene ledenvergadering is online te volgen maar u kunt ook fysiek aanwezig zijn.

Debaters zijn:
- mr. dr. R.J. Koopman, Hoge Raad
- mr. dr. J.J.M. Jansen, Raad van State
- drs. C. Overduin, NOB
- mr. W.J. Huijssoon, Belastingdienst

Bijgaand treft u de presentaties aan:

- mr. dr. R.J. Koopman
- mr. dr. J.J.M. Jansen
- mr. B.R. Zoetmulder
- mr. W.J. Huijssoon

Bijgaand treft u hier de notulen aan van het huishoudelijk gedeelte. 
En hier treft u het verslag aan van het wetenschappelijk gedeelte.


DEBATMIDDAG 10 SEPTEMBER 2020

Tijdens deze debatmiddag is het rapport van de commissie Borstlap besproken.

Tevens wordt de dissertatieprijs uitgereikt aan dr. L.W.D. Wijtvliet.
De heer Wijtvliet heeft de dissertatieprijs gewonnen met zijn proefschrift: The Tax Tectonics: Well-being and Wealth Inequality in Relation to a Shift in the Tax Mix from Direct to Indirect Taxes.

Bijgaand treft u hier het rapport aan van de commissie Borstlap.
Hier treft u het juryrapport aan van de dissertatieprijs.
Presentatie van dr. L.W.D. Wijtvliet.

Bijgaand treft u de presentaties aan:

drs. H. Borstlap en prof. dr. H. Vording
dr. F.M. Werger
G. Strijker 

Bijgaand treft u hier de notulen aan van het huishoudelijk gedeelte. 

 

 

Uitreiking dissertatieprijs aan dr L.W.D. Wijtvliet

ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 juni 2020  

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de commissie personenvennootschappen besproken.
Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier openen.

Debaters:
- prof. mr. dr. J.P. Boer
- mr. H.J. van den Kerkhof
- prof. mr. dr. F.P.G. P
ötgens

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. mr. dr. J.P. Boer
mr. H.J. van den Kerkhof
prof. mr. dr. F.P.G. P
ötgens

 

DEBATMIDDAG 25 NOVEMBER 2019

Tijdens deze debatmiddag is het onderwerp Acte Clair / Acte Eclaire besproken.

Debaters:
- prof. dr. S.C.W. Douma
- dr. J. Krommendijk LLM
- mr. P.A.G.M. Cools

Bijgaand treft u het verslag van de ledenvergadering van 25 november 2019 aan.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. dr. S.C.W. Douma
dr. J. Krommendijk LLM
mr. P.A.G.M. Cools

Verslag van de Algemene Ledenvergadering huishoudelijk gedeelte.

 

 

DEBATMIDDAG 3 JULI 2019

Tijdens deze debatmiddag is het onderwerp Bronheffingen besproken.

Debaters:
- prof. dr. M.F. de Wilde, Erasmus Universiteit Rotterdam en Loyens&Loeff
- prof dr. A.M. Lejour, Tilburg University en Centraal Plan Bureau
- mr. dr. J. Vleggeert, Universiteit Leiden

Bijgaand treft u het verslag van de ledenvergadering van 3 juli 2019 aan.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. dr. M.F. de Wilde
prof dr. A.M. Lejour
mr. dr. J. Vleggeert
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering huishoudelijk gedeelte.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 JANUARI 2019

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport Transfer princing en btw besproken.
De effecten van transfer pricing-aanpassingen op de heffing van btw.

Debaters:
- dr. C.A.T. Peters (Tilburg University)
- M.L. Schippers LL.M. (Erasmus University Rotterdam, EY)
- dr. mr. B.G.A. Heijnen (Maastricht University, Nyenrode Business University, Loyens & Loeff)

Bijgaand treft u het verslag van de ledenvergadering van 24 januari 2019 aan.
Klik hier.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
dr. C.A.T. Peters
M.L. Schippers LL.M.
dr. mr. B.G.A. Heijnen 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 SEPTEMBER 2018

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de commissie EU-Handvest besproken.
Het EU-handvest in de Nederlandse fiscaliteit, geselecteerde verwachtingen.

Tevens is deze middag de dissertatieprijs uitgereikt aan dr. D.M. Broekhuijsen.
Zijn presentatie staat hier.

Debaters:
- prof. mr. T. Barkhuysen (Stibbe, Universiteit Leiden)
- dr. E. Poelmann (Rijksuniversiteit Groningen)

Bijgaand treft u het verslag van de ledenvergadering van 20 september 2018 aan.

Klik hier.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. mr. T. Barkhuysen
dr. E. Poelmann

 

DEBATMIDDAG 25 JANUARI 2018

Deze debatmiddag stond in het teken van de toekomst van box 3.

Inleiding door:
- prof. mr. A.C. Rijkers (Tilburg University)
- prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (Universiteit van Amsterdam)
- dr. R.P. van den Dool (Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden)

Bijgaand treft u het verslag van de debatmiddag van 25 januari 2018 aan.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. mr. A.C. Rijkers
prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
dr. R.P. van den Dool

 

DEBATMIDDAG 27 SEPTEMBER 2017

Deze debatmiddag stond in het teken van Staatssteun en fiscaliteit.

Inleiding door:

- mr. G.J. Koopman (Europese Commissie)
- prof. mr. P.J. Wattel (Universiteit van Amsterdam, Hoge Raad)

Debaters:
- prof. dr. D.S. Smit (hoogleraar aan Tilburg University, EY)
- mr. J.J.A.M. Korving (Maastricht University, Deloitte Belastingadviseurs)

Bijgaand treft u het verslag van deze debatmiddag aan.
Klik hier.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
mr. G.J. Koopman
prof. mr. P.J. Wattel
prof. dr. D.S. Smit
mr. J.J.A.M. Korving

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 JUNI 2017

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de commissie Grenswerkers besproken.
Grenswerkers in Europa.

Debaters:
- prof. dr. H. Verschueren (Universiteit van Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel)

- prof. dr. P. Kavelaars (Erasmus Universiteit Rotterdam, University of Curaçao, Deloitte)

Verslag van de bijeenkomst treft u hier.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. dr. H. Verschueren
prof. dr. P. Kavelaars

 

DEBATMIDDAG 8 DECEMBER 2016

Deze debatmiddag stond in het teken van Medepleger en mededaderschap.

Inleiding door:
- prof. mr. G.J.M.E. de Bont (Erasmus Universiteit Rotterdam)
- mr. V.S.Th. Leenders (Functioneel Parket Openbaar Ministerie)
- prof. mr. T. de Roos (Tilburg University)

Bijgaand treft u het verslag aan van deze debatmiddag. Klik hier

Bijgaand treft u de presentaties aan:
prof. mr. G.J.M.E. de Bont
mr. V.S.Th. Leenders
prof. mr. T. de Roos

 

 

DEBATMIDDAG 22 SEPTEMBER 2016

Deze debatmiddag stond in het teken van autobelastingen.

Tevens is deze middag de dissertatieprijs uitgereikt aan dr. M.F. de Wilde.
Hier vindt u zijn presentatie.

Debaters:
- prof. dr. H.A. Kogels (Erasmus Universiteit Rotterdam, voorheen verbonden aan Shell)
- mr. S.J.P. Basten (ministerie van Financiën)
- drs. R.V. Kuin (Public affairs Bovag)

Bijgaand treft u het verslag aan.

Bijgaand treft u de presentaties aan:

prof. dr. H.A. Kogels
mr. S.J.P. Basten
drs. R.V. Kuin

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 MEI 2016

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de commissie Misbruik van recht besproken.

Debaters:
- drs. M. Nieuweboer (Universiteit Leiden)
- mr. K. Verburg (AbbVie)

Bijgaand treft u het verslag aan. Klik hier

Bijgaand treft u de presentaties aan:
drs. M. Nieuweboer
mr. K. Verburg

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 NOVEMBER 2015

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak besproken.
De belastingkamer van de Hoge Raad.

Debaters:
- mr. W.J.M. Vennix FB (De Beer accountants en belastingadviseurs)
- mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk (Houthoff)

Verslag van deze vergadering treft u hier aan.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
mr. W.J.M. Vennix FB
mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk

De Hoge Raad 100 jaar geleden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 SEPTEMBER 2015

Tijdens deze ledenvergadering zijn twee rapporten van 2 commissies besproken.
Rapport van de Commissie Totaalwinst.
Rapport van de Commissie IFRS.

Debaters:
- dr. W. Bruins Slot (Meijburg)
- prof. dr. R.P.C. Cornelisse (Universiteit van Amsterdam, Loyens&Loeff)
- prof. dr. A.O. Lubbers (Universiteit Leiden)
- prof. dr. R.L. ter Hoeven (Universiteit Groningen, Deloitte)

Verslag van de vergadering treft u hier aan.

Bijgaand treft u de presentaties aan:
dr. W. Bruins Slot
prof. dr. R.P.C. Cornelisse
prof. dr. A.O. Lubbers
prof. dr. R.L. ter Hoeven

 

DEBATMIDDAG 1 APRIL 2015

Deze debatmiddag stond in het teken van Internationale uitwisseling van informatie.

Tevens is deze middag de dissertatieprijs uitgereikt aan dr. M.B.A. van Hout. 
Hier vindt u haar presentatie.

Debaters:
- m
r. I.A. Rensema (ABN AMRO)
- prof. mr. J.E.J. Prins (Universiteit van Tilburg)

Het verslag treft u hier aan.

Presentaties treft u onderstaand aan:
mr. I.A. Rensema
prof. mr. J.E.J. Prins

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 SEPTEMBER 2014

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de Commissie Ficties en forfaits besproken.

Inleiding door:
- prof. dr. mr. P.G.H. Albert (Baker Tilly & Berk, Neyenrode Business University)

- mr. dr. S.M.H. Dusarduijn (Tilburg University)

Het verslag treft u hier aan.

De presentaties treft u hieronder aan:
prof. dr. mr. P.G.H. Albert
mr. dr. S.M.H. Dusarduijn

 

DEBATMIDDAG 13 FEBRUARI 2014

Deze debatmiddag stond in het teken van Beginsel-bepalingen in misbruiksituaties als alternatief voor concrete rechtsregels.

Inleiding door:
- prof. mr. R.H. Happé (Tilburg University)
- prof. mr. F.J. van Ommeren (Vrije Universiteit Amsterdam)

Debaters:
- mr. J.W. van den Berge (voormalig vice-president Hoge Raad)
- drs. H.K.C. Bakker (Loyens & Loeff)

Verslag treft u hier aan.

Presentaties treft u hieronder aan:
prof. mr. R.H. Happé
prof. mr. F.J. van Ommeren 
mr. J.W. van den Berge
drs. H.K.C. Bakker

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 SEPTEMBER 2013

Tijdens deze ledenvergadering is het rapport van de Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst besproken.
Wetsvoorstel Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst.

Tevens is deze middag de dissertatieprijs uitgereikt aan dr. S.C.W. Douma.
Zijn presentatie over zijn proefschrift Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement treft u hier aan.

Debaters:
- mr. D.G. Barmentlo (KPMG Meijburg & Co)
- mr. E.A.G. van der Ouderaa (Gerechtshof Amsterdam)
- dr. E.B. Pechler (Deloitte)
- drs. H.A.A.M. Rutten (VHMF)

Verslag treft u hier aan.

Bijdragen treft u hieronder aan:

mr. D.G. Barmentlo 
mr. E.A.G. van der Ouderaa 
dr. E.B. Pechler 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 31 OKTOBER 2012

Fiscaal toezicht op maat; Soepel waar het kan, streng waar het moet.
Bespreking van het rapport van de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst.

Hier treft u het verslag aan.
Hier treft u het rapport aan en de bijlagen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 JULI 2012

Deze ledenvergadering stond in het teken van Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen door een principiële modernisering.

Hier treft u het verslag aan.
Hier het rapport.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 MAART 2012

Deze ledenvergadering had als onderwerp Bankenbelasting en Financial Transaction Tax.

Hier treft u het verslag aan.
En hier het rapport.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 DECEMBER 2011

Het onderwerp was toen: terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen.
Bespreking van de dissertatie Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen van mr.dr. M.R.T. Pauwels.

Hier treft u het verslag aan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 JUNI 2011

Deze ledenvergadering stond in het teken van Belastingheffing van Maatschappelijke Ondernemingen.

Hier treft u het verslag aan.
En hier
treft u de presentatie aan van de debaters.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 DECEMBER 2010

Het onderwerp van deze middag was Belastingrecht en Ethiek.

Inleiding door:
- prof. dr. R.H. Happé
- prof. dr. mr. J.L.M. Gribnau

Debaters:
- mr. drs. S.A.W.J. Strik
- prof. dr. J.W. Zwemmer
- prof. mr. dr. A.M. Hol

Hier treft u het verslag aan.
Preadvies van prof. dr. mr. J.L.M. Gribnau treft u hier aan.
Preadvies van prof. dr. R.H. Happé treft u hier aan.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 JUNI 2010

Deze ledenvergadering stond in het teken van Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel.

Inleiding door:
- prof. dr. S. van Weeghel, voorzitter van de Studiecommissie Belastingstelsel

Debaters:
- mr. drs. S.A.W.J. Strik (inkomstenbelasting)
- prof. dr. P. Kavelaars (loonbelasting en oude dag)
- prof. dr. C.L.J. Caminada (belastingmix milieu, energie, BTW)
- prof. mr. J.W. Bellingwout (vennootschapsbelasting).

Hier treft u het verslag aan.

Hieronder treft u de presentaties aan:
prof. dr. S. van Weeghel
mr. drs. S.A.W.J. Strik
prof. dr. P. Kavelaars
prof. dr. C.L.J. Caminada
prof. mr. J.W. Bellingwout

DEBATMIDDAG 6 OKTOBER 2008

Deze ledenvergadering stond in het teken van onderwerp Internationale fiscale gegevensuitwisseling.
Bespreking van het proefschrift van mevrouw mr. dr. A.C.M. Schenk-Geers.


Debaters:
- mr. dr. G.J.M.E. de Bont

- mr. S.C. de Geus
- mr. G.J. van Leijenhorst 
- mr. M.P.M. van de Ven

Bijgaand treft u het verslag aan.

Bijdragen:
mr. dr. G.J.M.E. de Bont
mr. S.C. de Geus
mr. G.J. van Leijenhorst 
mr. M.P.M. van de Ven

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 FEBRUARI 2008

Bespreking van het rapport van de commissie Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd?

Verslag treft u hier aan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 NOVEMBER 2007 

Tijdens deze ledenvergadering werd het rapport van de commissie Algemeen nut beogende instellingen besproken.

Hierbij treft u het verslag aan.

DEBATMIDDAG 26 APRIL 2007

Tijdens deze debatmiddag werd het proefschift Leasing in de vennootschapsbelasting. Een nieuwe kijk op 'economische eigendom' van dr. W. Bruins Slot besproken.

Verslag treft u hier aan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 DECEMBER 2006 

Ledenvergadering stond in het teken van de vraag naar de soevereiniteit van de lidstaten van de Europese Unie op het terrein van de directe belastingen.

Verslag treft u hier aan.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 SEPTEMBER 2006

Het onderwerp van deze ledenvergadering was Werken aan winst.

Inleiders:
- prof. dr. Chr. Spengel 
- dr. H. Vording
- prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen
- drs. J.C. Barnard
             

Debaters:
-
mr. J.A. van Horzen
- drs. P.J. Beerepoot
- mr. M.V. Lambooij
- m
r. F.C. de Hosson

Verslag treft u hier aan.

Bijdragen:
prof. dr. Chr. Spengel 
dr. H. Vording
prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen
drs. J.C. Barnard     
mr. J.A. van Horzen
drs. P.J. Beerepoot
mr. M.V. Lambooij
mr. F.C. de Hosson