• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Op 10 november vanaf 13.00 uur is er een  promovendibijeenkomst op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Nog in de planning:

Bespreking van het rapport energie- en milieubelasting.