• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

- Deze debatmiddag van 9 december wordt verschoven naar het voorjaar van 2022

(Op 9 december 2021, aanvang 16.00 uur) in hotel Babylon, Bezuidenhoutseweg 53 Den Haag is er een debatmiddag over de eigen woning.

Inleiders:
-Prof. dr. J. Conijn, emeritus hoogleraar volkshuisvestingsbeleid Universiteit van Amsterdam

-Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, Tilburg University
-Drs. J. E. van den Berg (voorheen Erasmus Universiteit Rotterdam) partner in Duoberg Consultants

 

- Op 10 november vanaf 13.00 uur is er een  promovendibijeenkomst op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.