• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Op 10 november vanaf 13.00 uur is er een  promovendibijeenkomst bij de Hoge Raad.
Nog in de planning:


Bespreking van het rapport energie- en milieubelasting.