• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

BESTUUR

ERELID VAN DE VERENIGING

Dr. N. Nobel
Dr. N. Nobel heeft als belastingadviseur altijd een grote betrokkenheid gehad bij de fiscale wetenschap. Daarnaast was hij een enthousiast spreker en debater bij de bijeenkomsten van de Vereniging met veelal heel eigen opvattingen. Hij heeft zich binnen de Vereniging niet alleen een betrokken lid getoond in commissies en debatten, hij is ook twintig jaren secretaris-penningmeester geweest van de Vereniging. De Vereniging heeft hem daarvoor met recht gehonoreerd door hem tot erelid te benoemen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid bij de Vereniging.
Nico Nobel is op 29 november 2016 op 83-jarige leeftijd overleden.

BESTUUR 2019

Prof. dr. P.H.J. ESSERS, voorzitter
Tilburg University

Prof. dr. P. KAVELAARS, secretaris/penningmeester
Erasmus Universiteit Rotterdam
Buitengewoon hoogleraar University of Curaçao

Mr. A.F.M.Q. Beukers
Raadsheer bij de Hoge Raad

Prof. dr. mr. M.M.W.D. MERKX
BDO
Erasmus Universiteit Rotterdam

Mr. D.J. SINKE
VNO-NCW

Prof. dr. H. VORDING
Universiteit Leiden

Mr. C.J. WILTINK 
Pels Rijken

Het bestuur komt geen beloning toe


Voorzitter en secretarissen  
Jaar Voorzitters Secretarissen
1925 Mr. N.C.M.A. van den Dries Mr. W.E.C. de Groot
1931 Mr. J.P. Laman de Vries Idem
1934 Mr. L.A. Nypels Idem
1938 Prof. dr. P.J.A. Adriani Idem
1944 Mr. dr. J.H.R. Sinnighe Damsté Idem
1946 Dr. M.J. Prinsen Idem
1949 Mr. T.Y. Boltjes Idem
1953 Mr. dr. J.H.R. Sinnighe Damsté Idem
1960 Mr. E.J. Korthals Altes Idem
1963 Idem Mr. E.J. van Dijk
1965 Prof. dr. A.J. van den Tempel Dr. N. Nobel
1967 Mr. H.J. Hofstra Idem
1976 Mr. J. van Soest Idem
1983 Mr. J.C.J. van Vucht Idem
1986 Idem Mr. M.L.B. van der Lande
1992 Mr. S. Stoffer Idem
1999 Mr. F.W.G.M. van Brunschot Idem
2002 Idem Prof. mr. J.W.  Bellingwout
2006 Mr. J.W. van den Berge Idem
2013 Mr. J.A.C.A. Overgaauw Idem
2014 Idem Prof. dr. P. Kavelaars
2015 Idem Idem
2016 Idem Idem
2017 Prof. dr. P.H.J. Essers Idem
2018 Idem Idem
2019 Idem Idem

 

Bestuur van de Vereniging voor belastingwetenschap 2006.