• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Promovendi

De Vereniging voor Belastingwetenschap houdt van alle promovendi in Nederland een lijst bij. (klik om te openen op het woord lijst)

Promovendibijeenkomsten
Tevens organiseren wij 2-jaarlijks een promovendibijeenkomst op een van de Universiteiten in Nederland.
De verslagen van de gehouden promovendibijeenkomsten staan hieronder:

Verslag Over promoveren gesproken: Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 9 maart 2018, te Amsterdam

Verslag Leren promoveren, lessen voor geschoolde arbeiders: Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 26 februari 2016, te Rotterdam

Verslag Samenscholen voor gevorden: Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 27 maart 2015 te Leiden

Tevens mag elke promovendus na het afronden van zijn proefschrift meedingen naar de dissertatieprijs.
Zie voor meer informatie over deze prijs verder op deze site.