• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Promovendi

Overzicht van promovendi

De Vereniging voor Belastingwetenschap houdt van alle promovendi in Nederland een lijst bij (klik op lijst om deze lijst te openen). In de lijst is de naam van de promovendus vermeld, de naam van de promotor en het onderwerp van het onderzoek. De Vereniging benadert de fiscale hoogleraren in Nederland tweemaal per jaar de lijst te controleren. Daarnaast kunnen hoogleraren en promovendi eventuele wijzigingen, aanvullingen e.d. ook op eigen initiatief doorgeven aan het secretariaat van de Vereniging.

Promovendibijeenkomsten
De Vereniging organiseert in beginsel tweejaarlijks een promovendibijeenkomst op en in samenwerking met een van de fiscale vakgroepen van de universiteiten in Nederland. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt.
De verslagen van de promovendibijeenkomsten zijn hieronder opgenomen en worden ook in het Weekblad Fiscaal Recht gepubliceerd.

Landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 27 september 2023, te Tilburg.

Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op woensdag 10 november 2021, te Rotterdam.

Verslag Over promoveren gesproken: Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 9 maart 2018, te Amsterdam.

Verslag Leren promoveren, lessen voor geschoolde arbeiders: Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 26 februari 2016, te Rotterdam.

Verslag Samenscholen voor gevorden: Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 27 maart 2015 te Leiden.

 

Dissertatieprijs

De Vereniging heeft in 2010 de dissertatieprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor het beste proefschrift over een periode van twee jaren. Iedere gepromoveerde kan het proefschrift insturen. De Vereniging benadert gepromoveerden actief en wijst hen op de mogelijkheid mee te dingen naar de dissertatieprijs.
De beoordeling van de proefschriften geschiedt door een onafhankelijke door het bestuur benoemde jury. Zie verder op deze website onder Dissertatieprijs.