• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Jongeren

Het bestuur van de Vereniging ziet graag dat jonge wetenschappers meer bij de activiteiten van de Vereniging worden betrokken. Het bestuur is ervan overtuigd dat jonge wetenschappers een waardevolle inbreng kunnen hebben voor de Vereniging en dat andersom de Vereniging veel aan hen te bieden heeft.

In 2019 is de Vereniging gestart met het organiseren van jongerenbijeenkomsten. Deze kunnen worden bezocht door leden die niet ouder zijn dan 35 jaar. De jongerenbijeenkomsten worden georganiseerd door een commissie die bestaat uit jongere leden. Vanuit het bestuur worden de jongeren met name door Claire Wiltink begeleid. De jongerencommissie bestaat uit Rhys Bane en Maxine Rigot. Doorgaans wordt een verslag gemaakt van de jongerenbijeenkomst dat op de website van de Vereniging wordt gepubliceerd en tevens wordt opgenomen in het Wekblad Fiscaal Recht. 

De contributie voor jongeren bedraagt € 37,50.

De volgende jongerenbijeenkomsten hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden:

Jongerenbijeenkomst 16 maart 2023

De bijeenkomst stond in het teken van 'De kwaliteit van de fiscale regelgeving' en vond plaats onder leiding van prof. dr. Allard Lubbers. Inleiders waren:
- Mohamed Maatoug (Ministerie van Financiën, Universiteit Leiden): 
De Haagse werkelijkheid
-
Anne Janssen (Deloitte) en Naomie Verbaan (Belastingdienst): De kwaliteit van EU btw-wetgeving in perspectief
-
Matthijs Appelman (PwC, Radboud Universiteit Nijmegen): De inkomstenbelasting en de toeslagen: onbekend en onnodig onduidelijk?
-
Sigrid Hemels (Raad van State, Erasmus Universiteit Rotterdam, Lund University): Het beoordelingskader van de Afdeling advisering van de Raad van State

Jongerenbijeenkomst 17 maart 2022

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld, door dr. Bram van der Sar
- Brengt Pillar 2 (GLoBE) een eerlijke verdeling van belasting voor ontwikkelingslanden? door prof. dr. Irma Mosquera Valderrama en prof. dr. Maarten de Wilde

Jongerenbijeenkomst 27 mei 2021

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Interview met mevrouw Ange Beukers - van Dooren, Raadsheer bij de Hoge Raad
- DAC6: Mandatory disclosure, door drs. Mark Nieuweboer en mr. dr. Esther Huikers-Stoop (beiden Universiteit Leiden)

Jongerenbijeenkomst 26 maart 2019

Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Publiceren, door prof. dr. Allars Lubbers
- Box 3, door mr. Martijn Weijers