• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verslagen van ledenvergaderingen, debatmiddagen, promovendimiddagen en jongerenbijeenkomsten

Verslag Jongerenbijeenkomst 18 april 2024

Verslag van de ledenvergadering van 29 februari 2024

Verslag van de ledenvergadering van 7 december 2023

Verslag van de ledenvergadering van 18 september 2023

Verslag van de debatmiddag van VBW en VAR 22 juni 2023

Verslag van de debatmiddag van 7 december 2022

Verslag van de debatmiddag van 22 september 2022

Verslag van de debatmiddag op 13 juni 2022

Verslag van de debatmiddag op 24 maart 2022.

Verslag van de jongerenbijeenkomst van 17 maart 2022.

Verslag van de promovendibijeenkomst op 10 november 2021.

Verslag van de ledenvergadering op 17 juni 2020.
Bespreking van rapport personenvennootschappen

Verslag van de jongerenbijeenkomst van 12 maart 2020.
Box 3 en schrijven van artikelen

Verslag van de debatmiddag van 25 november 2019.
Debat ging over Acte Claire Acte Eclaire.

Verslag van de debatmiddag van 3 juli 2019.
Debat ging over bronstaatheffingen.

Verslag van de ledenvergadering van 24 januari 2019.
Bespreken van het rapport Transferpricing en btw.

Verslag van de ledenvergadering van 20 september 2018.
Bespreken van het rapport Het EU-Handvest in de Nederlandse fiscaliteit.

Verslag van de debatmiddag van 25 januari 2018.
Debat ging over het onderwerp Box 3.

Verslag van de debatmiddag van 27 september 2017.
Debat ging over het onderwerp Staatssteun en fiscaliteit.

Verslag van de ledenvergadering van 28 juni 2017.
Bespreking van het rapport Grenswerkers in Europa, een onderzoek naar fiscaal, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken.

Verslag van de promovendimiddag van 26 februari 2016.
Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi.

Verslag van de debatmiddag van 22 september 2016.
Debat ging over het onderwerp autobelastingen.

Verslag van de debatmiddag van 8 december 2016.
Debat ging over het onderwerp Medepleger en mededaderschap.

Verslag van de promovendimiddag van 27 maart 2015.
Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi.

Verslag van de debatmiddag van 1 april 2015.
Debat ging over het onderwerp Internationale uitwisseling van informatie.

Verslag van de debatmiddag van 23 September 2015.
Debat ging over het onderwerp winstbegrip.

Verslag van de ledenvergadering van 11 november 2015.
Bespreking van het rapport De Belastingkamer van de Hoge Raad.

Verslag van de ledenvergadering van 23 september 2015.
Besprekingen van 2 rapporten:
- Rapport van de commissie Totaalwinst
- Rapport van de commissie IFRS

Verslag van de debatmiddag van 1 april 2015.
Debat ging over het onderwerp Internationale uitwisseling van informatie.

Verslag van de ledenvergadering van 25 september 2014.
Bespreking van het rapport van de commissie Ficties en forfaits.

Verslag van de debatmiddag van 13 februari 2014.
Debat had als onderwerp Beginsel-bepalingen in misbruiksituaties als alternatief voor concrete rechtsregels.

Verslag van de ledenvergadering van 30 september 2013.
Bespreking van het rapport Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst.

Verslag van de ledenvergadering van 31 oktober 2012.
Fiscaal toezicht op maat; Soepel waar het kan, streng waar het moet.

Bespreking van het rapport van de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst.

Verslag van de ledenvergadering van 4 juni 2012.
Bespreking van het preadvies van de commissie Beleggingsinstellingen.

Verslag van de ledenvergadering van 19 maart 2012.
Bespreking van het onderwerp Bankenbelasting en Financial Transaction Tax.

Verslag van de ledenvergadering van 8 december 2011.
Bespreking van de dissertatie Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen van mr. dr. M.R.T. Pauwels.

Verslag van de ledenvergadering van 21 juni 2011.
Bespreking van het preadvies van de commissie Belastingheffing van Maatschappelijke Ondernemingen.

Verslag van de ledenvergadering van 14 december 2010.
Verslag van de bijeenkomst Belastingrecht en Ethiek.

Verslag van de ledenvergadering van 17 juni 2010.
Bespreking van het onderwerp Continuïteit en vernieuwing; een visie op het belastingstelsel.

Verslag van de ledenvergadering van 6 oktober 2008.
Bespreking van het onderwerp Internationale fiscale gegevensuitwisseling.

Verslag van de ledenvergadering van 14 februari 2008.
Bespreking van het rapport van de commissie Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd?

Verslag van de ledenvergadering van 29 november 2007.
Bespreking van het rapport van de commissie Algemeen nut beogende instellingen.

Verslag van de ledenvergadering van 26 april 2007.
Bespreking van het proefschift Leasing in de vennootschapsbelasting. Een nieuwe kijk op 'economische eigendom' van dr. W. Bruins Slot.

Verslag van de ledenvergadering van 14 december 2006.
Bespreking stond in het teken van de vraag naar de soevereiniteit van de lidstaten van de Europese Unie op het terrein van de directe belastingen.

Verslag van de ledenvergadering van 7 september 2006.
Het onderwerp Werken aan winst werd deze middag besproken.


De belastingkamer van de Hoge Raad: Verleden, heden en toekomst
100 jaar rechtspraak