• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Dissertatieprijs

De Dissertatieprijs is een door de Vereniging ingestelde prijs voor het beste proefschrift gewijd aan een onderwerp dat een rechtstreeks en important verband houdt met het Nederlandse belastingrecht. De prijs wordt eenmaal per twee jaar toegekend. Er geldt een reglement. De Dissertatieprijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 1.000 en een oorkonde. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om tijdens een ledenvergadering een lezing te houden over het bekroonde werk.

De prijs werd voor het eerst in het najaar van 2012 uitgereikt over de periode 2010 en 2011. De dissertatieprijs wordt in elk even kalenderjaar uitgereikt.

Jury Dissertatieprijs 2024 (periode 2022-2023)
De jury van de dissertatieprijs bestaat uit: mr. dr. J.J.M. Jansen (voorzitter), mr. L.F. van Kalmthout en mr. C.J. Wiltink

 

Jury Dissertatieprijs 2022 (periode 2020-2021)
De jury van de dissertatieprijs bestond deze periode uit: prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen (voorzitter), mr. L.F. van Kalmthout en mr. dr. D.M. Broekhuijsen
Tijdens de ledenbijeenkomst van 13 juni 2022 werd de prijs uitgereikt aan:
M.L Schippers
De titel van zijn dissertatie luidt: Customs valuation 
jur
yrapport

Jury Dissertatieprijs 2020 (periode 2018-2019)
De jury van de dissertatieprijs bestond uit: prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk (voorzitter), drs. T.W.M. Poolen en mr. L.F. van Kalmthout.
Tijdens de ledenbijeenkomst van 10 september 2020 werd de prijs uitgereikt aan:
L.W.D. Wijtvliet
De titel van zijn dissertatie luidt: The Tax Tectonics: Well-being and Wealth Inequality in Relation to a Shift in the Tax Mix from Direct to Indirect Taxes
juryrapport


Dissertatieprijs 2018 (periode 2016-2017)
De jury voor de prijs van 2018
bestond uit: prof. dr. J.A.G. van der Geld (voorzitter), drs. T.W.M. Poolen en mr. J.A.C.A. Overgaauw.
Tijdens de ledenbijeenkomst van 20 september 2018 is de prijs uitgereikt aan:
D.M. Broekhuijsen
De titel van zijn dissertatie luidt: A multilateral tax treaty
juryrapport

Dissertatieprijs 2016 (periode 2014-2015)
De jury voor de prijs van 2016 bestond uit: prof. dr. L.G.M. Stevens (voorzitter), prof. dr. A.C. Rijkers en drs. P.J. Beerepoot.
Tijdens de ledenbijeenkomst van 22 september 2016 is de prijs uitgereikt aan:
M.F. de Wilde
De titel van zijn dissertatie luidt: Sharing the pie
juryrapport


Dissertatieprijs 2014 (periode 2012-2013)
De jury voor de prijs van 2014 bestond uit: prof. dr. J.W. Zwemmer (voorzitter), drs. P.J. Beerepoot en mr. J.W. van den Berge.
Tijdens de ledenbijeenkomst is de prijs uitgereikt aan:
M.B.A. van Hout
De titel van
haar dissertatie luidt: Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht
juryrapport


Dissertatieprijs 2012 (periode 2010-2011)
De jury voor de prijs van 2012 bestond uit: prof. dr. J.W. Zwemmer (voorzitter), drs. P.J. Beerepoot en mr. E.F. Faase.
Tijdens de ledenbijeenkomst op 31 oktober 2012 is de prijs uitgereikt aan:
S.C.W. Douma
De titel van zijn dissertatie luidt: Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement