• darkblurbg

VBW

De Vereniging telt ongeveer 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten.

Nieuws

Ons nieuwe rapport "Fiscale aspecten van deeleconomie" van de commissie deeleconomie is klaar. 

Bijeenkomsten

op 17 maart a.s. bespreken wij het nieuwe rapport van de commissie deeleconomie. "Fiscale aspecten van deelecomomie"

Online zal deze ledenvergadering te volgen zijn via deze link https://eur-nl.zoom.us/j/93893805115?pwd=RURFWWRyV1JzVFVVZ1NtOXlzbk5RUT09
Passcode: 014085

Tevens wordt een debatmiddag georganiseerd over wetenschappers die ook andere functies bekleden (dubbele petten).

In het voorjaar van 2021 wordt tevens een jongerenbijeenkomst georganiseerd.

In het najaar wordt in principe het rapport van de commissie energie- en milieubelastingen besproken.
 

Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging voor Belastingwetenschap is gericht op alle segmenten uit de fiscale wereld. De vereniging biedt u de mogelijkheid om buiten uw eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden die actief zijn in het werkveld en andere belangstellenden. De grote verscheidenheid aan leden biedt unieke kansen om contact te leggen, uw kennis uit te bouwen en te delen binnen het werkveld. Maar ook om de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wereld te volgen en toe te passen binnen het werkveld.

Deze website is voor vakgerelateerde documentatie en informatie. De documentatie betreft zowel het nationaal als internationaal belastingrecht.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie ontvangen?