• darkblurbg

VBW

De Vereniging telt ongeveer 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten.

Nieuws

Het laatste rapport "Fiscale aspecten van deeleconomie" (261) van de Commissie Deeleconomie is  in het najaar van 2021 afgerrond en besproken.
Voor 2022 verwachten we dat twee rapporten worden gepubliceerd, te weten dat van de Commissie Energie- en milieubelastingen en dat van de Commissie Tax Technology. 

Bijeenkomsten

13 juni 2022 Debatmiddag

op de Erasmus Universiteit in Rotterdam
Thema: visies op BEPS: waar staan we en waar gaan we naar toe?

Tevens wordt op deze middag de dissertatieprijs uitgereikt

 
 

Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging voor Belastingwetenschap is gericht op alle segmenten uit de fiscale wereld. De vereniging biedt u de mogelijkheid om buiten uw eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden die actief zijn in het werkveld en andere belangstellenden. De grote verscheidenheid aan leden biedt unieke kansen om contact te leggen, uw kennis uit te bouwen en te delen binnen het werkveld. Maar ook om de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wereld te volgen en toe te passen binnen het werkveld.

Deze website is voor vakgerelateerde documentatie en informatie. De documentatie betreft zowel het nationaal als internationaal belastingrecht.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie ontvangen?