• darkblurbg

VBW

De Vereniging telt ongeveer 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten.

Nieuws

Ons nieuwe rapport "Fiscale aspecten van deeleconomie" van de commissie deeleconomie is klaar. 

Bijeenkomsten

In het najaar wordt zal het rapport van de commissie energie- en milieubelastingen worden besproken.

Op 10 november vanaf 13.00 uur is er een  promovendibijeenkomst op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Alle promovendi of fiscalisten die graag willen gaan promoveren zijn van harte welkom.
 

Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging voor Belastingwetenschap is gericht op alle segmenten uit de fiscale wereld. De vereniging biedt u de mogelijkheid om buiten uw eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden die actief zijn in het werkveld en andere belangstellenden. De grote verscheidenheid aan leden biedt unieke kansen om contact te leggen, uw kennis uit te bouwen en te delen binnen het werkveld. Maar ook om de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wereld te volgen en toe te passen binnen het werkveld.

Deze website is voor vakgerelateerde documentatie en informatie. De documentatie betreft zowel het nationaal als internationaal belastingrecht.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie ontvangen?