• darkblurbg

VBW

De Vereniging telt ongeveer 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten.

Nieuws

Ons nieuwe rapport "Fiscale aspecten van deeleconomie" van de commissie deeleconomie is klaar. 

Bijeenkomsten

Op 10 november vanaf 13.00 uur is er een  promovendibijeenkomst op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Alle promovendi of fiscalisten die graag willen gaan promoveren zijn van harte welkom.

 

Debatmiddag op donderdag 9 december 2021, aanvang 16.00 uur in hotel Babylon, Bezuidenhoutseweg 53 Den Haag. Onderwerpe is eigen woning.

Inleiders:
-Prof. dr. J. Conijn, emeritus hoogleraar volkshuisvestingsbeleid Universiteit van Amsterdam

-Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, Tilburg University
-Drs. J. E. van den Berg (voorheen Erasmus Universiteit Rotterdam) partner in Duoberg Consultants

 
 

Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging voor Belastingwetenschap is gericht op alle segmenten uit de fiscale wereld. De vereniging biedt u de mogelijkheid om buiten uw eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden die actief zijn in het werkveld en andere belangstellenden. De grote verscheidenheid aan leden biedt unieke kansen om contact te leggen, uw kennis uit te bouwen en te delen binnen het werkveld. Maar ook om de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wereld te volgen en toe te passen binnen het werkveld.

Deze website is voor vakgerelateerde documentatie en informatie. De documentatie betreft zowel het nationaal als internationaal belastingrecht.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie ontvangen?