• darkblurbg

VBW

De Vereniging telt bijna 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten.

Nieuws

Ons nieuwe rapport "Belastingheffing van personenvennootschappen: knelpunten en oplossingen" van de commissie personenvennootschappen is klaar.

!! De ledenvergadering van 25 maart a.s. gaat niet door en zal worden verplaatst naar 17 juni a.s. Aanvang 15.30 uur in hotel Babylon te Den Haag !!


Bijeenkomsten

!! De ledenvergadering van 25 maart a.s. zal worden verplaatst naar 17 juni a.s. Aanvang 15.30 uur in hotel Babylon te Den Haag !!

Op 25 maart 2020 wordt het nieuwe rapport "Belastingheffing van personenvennootschappen: knelpunten en oplossingen" besproken.

Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging voor Belastingwetenschap is gericht op alle segmenten uit de fiscale wereld. De vereniging biedt u de mogelijkheid om buiten uw eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden die actief zijn in het werkveld en andere belangstellenden. De grote verscheidenheid aan leden biedt unieke kansen om contact te leggen, uw kennis uit te bouwen en te delen binnen het werkveld. Maar ook om de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wereld te volgen en toe te passen binnen het werkveld.

Deze website is voor vakgerelateerde documentatie en informatie. De documentatie betreft zowel het nationaal als internationaal belastingrecht.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie ontvangen?