• darkblurbg

VBW

De Vereniging telt ongeveer 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten.

Nieuws

Van harte gefeliciteerd Laurens !!

Wij willen de heer dr. L.W.D. Wijtvliet van harte feliciteren met het winnen van de dissertatieprijs 2018/2019 van de vereniging voor belastingwetenschap.

Ons nieuwe rapport "Belastingheffing van personenvennootschappen: knelpunten en oplossingen" van de commissie personenvennootschappen is klaar.

 

10 September a.s. is de debatmiddag van de commissie Borstlap.
Het rapport van de commissie Borstlap treft u 
hier aan.

Bijeenkomsten

In het voorjaar 2021 wordt er weer een promovendibijeenkomst georganiseerd.

Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging voor Belastingwetenschap is gericht op alle segmenten uit de fiscale wereld. De vereniging biedt u de mogelijkheid om buiten uw eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden die actief zijn in het werkveld en andere belangstellenden. De grote verscheidenheid aan leden biedt unieke kansen om contact te leggen, uw kennis uit te bouwen en te delen binnen het werkveld. Maar ook om de ontwikkelingen en veranderingen in de fiscale wereld te volgen en toe te passen binnen het werkveld.

Deze website is voor vakgerelateerde documentatie en informatie. De documentatie betreft zowel het nationaal als internationaal belastingrecht.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie ontvangen?