• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beleidsplan

De Vereniging voor Belastingwetenschap beoogt:

- het bevorderen of doen instellen van wetenschappelijk onderzoek op belastinggebied in de meest ruime betekenis;
- het uitgeven van publicaties, waaronder begrepen het publiceren van rapporten en het uitbrengen van preadviezen;
- het organiseren van debatbijeenkomsten;
- alle andere wettige middelen.

De facto wordt aan bovenstaande als volgt invulling gegeven:
- het instellen van commissies die een bepaald fiscaal deelterrein onderzoeken en hun bevindingen in een Geschrift neerleggen en dat aan de leden ter beschikking wordt gesteld. Derden kunnen tegen kostprijs een Geschrift aanschaffen;
- het organiseren van debatmiddagen naar aanleiding van een uitgebracht Geschrift waarbij een aantal debaters wordt uitgenodigd het Geschrift te bespreken;
- het organiseren van debatmiddagen naar aanleiding van een fiscaal weenschappelijk actueel of principieel thema;
- het in een verslag vastleggen van de debatdagen welke verslagen op de website worden gepubliceerd;
- het organiseren van jongerenbijeenkomsten die een vergelijkbare opzet hebben als de debatmiddagen; het bestuur heeft als speciaal beleidspunt voor de komende jaren de betrokkenheid van jongeren bij de vereniging te vergroten;
- het tweejaarlijks toekennen van de door de VBW ingestelde dissertatieprijs voor de beste fiscale dissertatie
- het ontsluiten van fiscaal wetenschappelijke publicaties zoals fiscale bundels, oraties en afscheidsredes.

Het RSIN nummer van de Vereniging is 8052.16.984.