Dissertatieprijs

De Dissertatieprijs is een door de Vereniging voor Belastingwetenschap ingestelde prijs voor het beste proefschrift gewijd aan een onderwerp dat een rechtstreeks en important verband houdt met het Nederlandse belastingrecht, dat in de afgelopen twee jaren aan een universiteit is verdedigd.

De Dissertatieprijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 1.000 en een oorkonde. Ook krijgt de winnaar de gelegenheid om in de plenaire vergadering een lezing te houden over het bekroonde werk.

De prijs werd voor het eerst in het najaar van 2012 uitgereikt (gekozen uit dissertaties, verdedigd in 2010 en 2011) en zal daarna in elk even kalenderjaar worden uitgereikt.


Dissertatieprijs 2020

De jury van de dissertatieprijs 2020 is bekend en bestaat uit: prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk, drs. T.W.M. Poolen en mr. L.F. van Kalmthout


Dissertatieprijs 2018
De jury voor de dissertatieprijs 2018 is bekend en bestaat uit: prof.dr. J.A.G. van der Geld, drs. T.W.M. Poolen en mr. J.A.C.A. Overgaauw. Tijdens de ledenbijeenkomst van 20 september 2018 zal de prijs uitgereikt worden aan:

D.M. Broekhuijsen
voor zijn dissertatie
A multilateral tax treaty

Jury rapport
Juryrapport dissertatieprijs 2018.docxDissertatieprijs 2016

De jury voor de prijs van 2016 bestond uit: prof. dr. L.G.M. Stevens (voorzitter), prof. dr. A.C. Rijkers en drs. P.J. Beerepoot. Tijdens de ledenbijeenkomst van 22 september 2016 heeft de voorzitter van de dissertatierprijs 2016 bekend gemaakt dat de winnaar is:

M.F. de Wilde
voor zijn dissertatie
Sharing the pie

Jury rapport
Juryrapport dissertatieprijs 2016.docx


Dissertatieprijs 2014

De jury voor de prijs van 2014 bestond uit: prof. dr. J.W. Zwemmer (voorzitter), drs. P.J. Beerepoot en mr. J.W. van den Berge. De voorzitter heeft de dissertatieprijs 2014 bekend gemaakt en de winnares is:

M.B.A. van Hout
voor haar dissertatie
Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht


Dissertatieprijs 2012
De jury voor de prijs van 2012 bestond uit: prof. dr. J.W. Zwemmer (voorzitter), drs. P.J. Beerepoot en mr. E.F. Faase. Tijdens de ledenbijeenkomst op 31 oktober 2012 heeft de voorzitter de winnaar van de disseratieprijs 2012 bekend gemaakt. De winnaar is:

S.C.W. Douma
voor zijn dissertatie
Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement

Leden van de Vereniging worden hierbij uitgenodigd een dissertatie voor de prijs voor te dragen, bij voorkeur voorzien van een toelichting (al of niet door de promotor).

Klik hier voor het reglement.

type Naam  
Juryrapport dissertatieprijs 2014. Winnares M.B.A. van Hout download
Reglement VBW Dissertatierprijs download