Agenda

Ledenvergadering 25 januari 2018

Opening

Mededelingen van de voorzitter

Mededelingen secretaris/penningmeester

Nieuwe leden

Rondvraag

Wetenschappelijk gedeelte:
De toekomst van box 3

Inleiders:
Prof. mr. A.C. Rijkers (Tilburg University)
Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (Universiteit van Amsterdam)
Dr. R.O. van den Dool (Erasmus Universiteit/ Universiteit Leiden)

Rond 18.30 uur sluiten wij af met een borrel