Agenda

Bijeenkomt 28 juni 2017

Huishoudelijk gedeelte

1 opening
2 mededeling voorzitter
3 mededeling secretaris/penningmeester
4 jaarrekening 2016/decharge penningmeester
5 aannemen nieuwe leden
6 rondvraag
7 sluiting huishoudelijk gedeelte

Wetenschappelijk gedeelte

Onderwerp: bespreking rapport Grenswerkers

Debaters:
Prof. dr. H. Verschuren (hoogleraar internationaal en sociaal recht, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel)
 Prof. dr. P. Kavelaars (hoogleraar fiscale economie Erasmus Universiteit Rotterdam en University of Curacao)