Agenda

Vrijdag 3 februari 2017 Promovendibijeenkomst Vereniging voor Belastingwetenschap

Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen 13.00u – 13.30u Ontvangst 13.30u – 13.45u Opening door prof. mr. G.T.K. Meussen (voorzitter) 13.45u - 14.45u Onderzoek door een promovendus; mr. P.C. de Heer (HLB den Hartog) 14.45u – 15.45u Wat is een goed proefschrift? mr. dr. J.W.A. Fleuren (Radboud Universiteit) 15.45u – 16.15u Pauze 16.15u – 17.15u Lessen van een promotor; prof. dr. H.W.M. van Kesteren (Tilburg University) 17.15u - 17.30u Afronding 17.30u Borrel Middagvoorzitter is prof. mr. G.T.K. Meussen. Wij hopen vele promovendi te mogen verwelkomen. In verband met de logistiek verzoeken we je aan te melden als je voornemens bent te komen; ook als je niet voornemens bent te komen stellen we een bericht op prijs. Je kunt dat doen via de website van de Vereniging: vereniging@belastingwetenschap.nl.