Agenda

Ledenvergadering 22 september 2016

16.00 uur Huishoudelijk gedeelte
16.15 uur Uitreiking dissertatieprijs
16.45 uur Debat Autobelastingen
                - inleiders: 
                  prof. dr. H.A. Kogels (emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en
                  voorheen verbonden aan Shell): internationale en EU-rechtelijke aspecten
                  drs. R.V. Kuin (manager public affairs BOVAG): overheidsbeleid
                  mr. S.J.P. Basten (beleidsmedewerker ministerie van Financiën; plv. hoofd  
                  afdeling verbruiksbelastingen): visie van de autobranche
18.30 uur Afsluiting en borrel