Agenda

Ledenvergadering 22 september 2016

Algemene Ledenvergadering 22 september 2016. Aanvang 16.00 uur-18.30 uur Hotel Babylon te Den Haag

16.00 uur Huishoudelijk gedeeltje
16.15 uur Uitreiking dissertatieprijs 2014-2015
16.45 uur Debat Autobelastingen
18.30 uur Sluiting en borrel

Ledenvergadering 12 mei 2016

Ledenvergadering 12 mei 2016, 16.00 uur Holiday Inn te Amsterdam.
 

Bespreking van het rapport: Misbruik van recht
O.l.v. prof. dr. S.W.C. Douma, hoogleraar internationaal belastingrecht Universiteit Leiden.

Debaters:
drs. M. Nieuweboer (Fiscaal Economisch Instutuut Erasmus Universiteit Rotterdam en Pereira Belastingadviseurs)
mr. K. Verburg (Deloitte Belastingadviseurs)
 

 

Promovendidag 26 februari 2016


Locatie is Erasmus Universiteit Rotterdam, Burg. Oudlaan 50 te Rotterdam zaal T3-20.

 

Programma:

13.00-13.30 uur  Ontvangst
13.30-13.45 uur  Opening door mr. J.A.C.A. Overgaauw
13.45-14.45 uur  Onderzoek door een promovendus; mr E.W. Ros
14.45-15.45 uur  Methodologie en onderzoek: prof. mr. W. van der Burg
15.45-16.15 uur  Pauze
16.15-17.15 uur  Lessen van een promotor: prof. dr. P.H.J. Essers
17.15-17.30 uur  Afronding
17.30 uur            Borrel

Als je voornemens bent te komen, graag aanmelding via vereniging@belastingwetenschap.nl

Bijeenkomst 20 november 2015 Universiteit Leiden

Bijeenkomst 20 november a.s. Universiteit Leiden graag aanmelden via belastingrecht@law.leidenuniv.nl

 

Op vrijdag 20 november wordt het eerste exemplaar van het boek Tweehonderd jaar Rijksbelastingen aangeboden aan de Secretaris van Financien. Het boek evalueert de trends in de belastingwetgeving in de 19e en 20e eeuw, in Nederland én in de koloniën, het geeft een beeld van de ontwikkeling in de rechtsbescherming, en in het denken over fiscale rechtvaardigheid. Bijzondere aandacht is er voor de "founding fathers" van ons belastingstelsel, Alexander Gogel en Nicolaas Pierson, maar ook voor de ingrijpende gevolgen van de beide Wereldoorlogen voor de belastingwetgeving.

 

Ledenvergadering 11 november 2015

 

Bijeenkomst van 11 november 2015 bij de Hoge Raad te Den Haag

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van 100 jaar rechtspraak door de Hoge Raad. Tevens wordt het rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak besproken.

Bij deze bijeenkomst is aanmelden bij de Verenging voor Belastingwetenschap verplicht. Dit kan via onze website vereniging@belastingwetenschap.nl
 

Ledenvergadering 23 september 2015


Te houden op woensdag 23 september 2015 in hotel Babylon te Den Haag
Aanvang 15.30 uur en ontvangst vanaf 15.00 uur

 

Degenen die in aanmerking willen komen voor NOB PE-punten kunnen zich bij aanvang van de bijeenkomst inschrijven op een lijst die bij de ingang van de zaal ligt. Er moet dan tevens bij aanvang en bij vertrek worden getekend. De Vereniging voor Belastingwetenschap stuurt deze lijst naar de NOB. Men moet zelf de deelname aan de bijeenkomst bij de NOB melden. De bijeenkomst levert naar het oordeel van de Vereniging voor Belastingwetenschap 3 EP-punten op.