Agenda

Ledenvergadering 8 december 2016

Ledenvergadering donderdag 8 december 2016 in hotel Babylon te Den Haag.
Aanvang 16.00 uur, ontvangst vanaf 15.30 uur

Onderwerp: medepleger en mededaderschap

Inleiders:
Prof. mr. G.J.M.E. de Bont (hoogleraar formeel belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam)
Mr. V.S.Th. Leenders (plaatsvervangend hoofdofficier van eht Functioneel Parket)
Prof. mr. T. de Roos (emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht Tilburg University)

 

 

Vrijdag 3 februari 2017 Promovendibijeenkomst Vereniging voor Belastingwetenschap

DE PROMOVENDIBIJEENKOMST VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI GAAT NIET DOOR. ER WAREN HELAAS TE WEINIG AANMELDINGEN BINNENGEKOMEN.


Vrijdag 3 februari 2017 Promovendibijeenkomst Vereniging voor Belastingwetenschap

Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
13.00u – 13.30u Ontvangst
13.30u – 13.45u Opening door prof. mr. G.T.K. Meussen (voorzitter)
13.45u - 14.45u Onderzoek door een promovendus; mr. P.C. de Heer (HLB den Hartog) 14.45u – 15.45u Wat is een goed proefschrift? mr. dr. J.W.A. Fleuren (Radboud Universiteit)
15.45u – 16.15u Pauze
16.15u – 17.15u Lessen van een promotor; prof. dr. H.W.M. van Kesteren (Tilburg University)
17.15u - 17.30u Afronding
17.30u Borrel

Middagvoorzitter is prof. mr. G.T.K. Meussen. Wij hopen vele promovendi te mogen verwelkomen. In verband met de logistiek verzoeken we je aan te melden als je voornemens bent te komen; ook als je niet voornemens bent te komen stellen we een bericht op prijs. Je kunt dat doen via de website van de Vereniging: vereniging@belastingwetenschap.nl.

Ledenvergadering 22 september 2016

Algemene Ledenvergadering 22 september 2016. Aanvang 16.00 uur-18.30 uur Hotel Babylon te Den Haag

16.00 uur Huishoudelijk gedeeltje
16.15 uur Uitreiking dissertatieprijs 2014-2015
16.45 uur Debat Autobelastingen
18.30 uur Sluiting en borrel

Ledenvergadering 12 mei 2016

Ledenvergadering 12 mei 2016, 16.00 uur Holiday Inn te Amsterdam.
 

Bespreking van het rapport: Misbruik van recht
O.l.v. prof. dr. S.W.C. Douma, hoogleraar internationaal belastingrecht Universiteit Leiden.

Debaters:
drs. M. Nieuweboer (Fiscaal Economisch Instutuut Erasmus Universiteit Rotterdam en Pereira Belastingadviseurs)
mr. K. Verburg (Deloitte Belastingadviseurs)
 

 

Promovendidag 26 februari 2016


Locatie is Erasmus Universiteit Rotterdam, Burg. Oudlaan 50 te Rotterdam zaal T3-20.

 

Programma:

13.00-13.30 uur  Ontvangst
13.30-13.45 uur  Opening door mr. J.A.C.A. Overgaauw
13.45-14.45 uur  Onderzoek door een promovendus; mr E.W. Ros
14.45-15.45 uur  Methodologie en onderzoek: prof. mr. W. van der Burg
15.45-16.15 uur  Pauze
16.15-17.15 uur  Lessen van een promotor: prof. dr. P.H.J. Essers
17.15-17.30 uur  Afronding
17.30 uur            Borrel

Als je voornemens bent te komen, graag aanmelding via vereniging@belastingwetenschap.nl

Bijeenkomst 20 november 2015 Universiteit Leiden

Bijeenkomst 20 november a.s. Universiteit Leiden graag aanmelden via belastingrecht@law.leidenuniv.nl

 

Op vrijdag 20 november wordt het eerste exemplaar van het boek Tweehonderd jaar Rijksbelastingen aangeboden aan de Secretaris van Financien. Het boek evalueert de trends in de belastingwetgeving in de 19e en 20e eeuw, in Nederland én in de koloniën, het geeft een beeld van de ontwikkeling in de rechtsbescherming, en in het denken over fiscale rechtvaardigheid. Bijzondere aandacht is er voor de "founding fathers" van ons belastingstelsel, Alexander Gogel en Nicolaas Pierson, maar ook voor de ingrijpende gevolgen van de beide Wereldoorlogen voor de belastingwetgeving.