Aanmelden

Het lidmaatschap van de Vereniging geeft recht op het bijwonen van de vergaderingen. Leden ontvangen bovendien gratis alle Geschriften. Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt de jaarlijkse contributie €60,-. Voor leden jonger dan 30 jaar is de contributie €30,-